Herritarrentzako Arreta Zerbitzua

2017ko datuak


26614

Artatutako Pertsonak

7,34s

Arretaren Batez Besteko Denbora

46791

Egindako Izapideak

5,56 s

Batez Besteko Itxarote-Denbora


Bulegoetan artatutako pertsonak

Izapidetze Elektronikoak

2527

E-Zerbitzuak (2.017)